Texty

Zde Vám představujeme několik textů z našeho repertoáru:

 

KATARZE

MASKY Z KŮRY TVÁŘE ZDOBÍ

BARVENÉ KRVÍ MRTVÝCH TĚL

HLOUBENA STEZKY ČASU STŘEŽÍ

KDE TOTEM SMRTI ZPRÁCHNIVĚL

VZÝVÁM 

 

SKRZE MASKY

MÍZY A DŘEVA

SKRZE MASKY

KRVE A ZEMĚ

V NITRU LESA

 

MASKY Z KŮRY TVÁŘE ZDOBÍ

BARVENÉ KRVÍ MRTVÝCH TĚL

HLOUBENA STEZKY ČASU STŘEŽÍ

KDE TOTEM SMRTI ZPRÁCHNIVĚL

VZÝVÁM 

SKRZE MASKY

MÍZY A DŘEVA

SKRZE MASKY

KRVE A ZEMĚ

V NITRU LESA

KOSTĚNÝ KLÍČ

HLOUBENA TŘÍMÁ

MOHYLOVÁ BRÁNA

CESTA PŘÍČNÝCH KOSTÍ

PRŮVODCEM JEST VRÁNA

ZETLELÝM MASEM HOSTÍ

ZREZIVĚL JIŽ ČAS

CÁRY HISTORIE

HLOUBENY TICHÝ HLAS

TVÁ DUŠE V LESÍCH HNIJE.

 

CERNUNNOS

 

V PRASTARÝCH HVOZDECH POSVÁTNÝCH HÁJÍCH.

V KAMENNÉM KROMLECHU, ÚDERY ZNÍ.

ŠAMAN SE ZMÍTÁ V PRIMITIVNÍCH TANCÍCH.

CHŘESTĚNÍ KOSTÍ, OHNĚ PLANOUCÍ. 

Z MLÉČNÉ MLHY, SKRZE TEMNÉ HOUŠTÍ.

JAK PŘÍZRAK SE ZJEVÍ S TITÁNSKÝM PAROŽÍM.

 

CERNUNNOS 

 

CERNUNNOS 

 

DIVOKÁ SMEČKA HO DOPROVÁZÍ.

TLUPY KANCŮ, VLKŮ I ZMIJÍ JEDOVÝCH.

U TOTEMU JELENA JEHO POUŤ KONČÍ.

POŽEHNÁ RODU SVOU PLODNOU MAGIÍ. 

KOLO ŽIVOTA, MYSTÉRIUM SMRTI.

JE MILENCEM MATKY ZEMĚ.

PODHOUBÍ DOBRA I JAK BOUŘE DRTÍ.

 

 

RUNY ZMARU

RÝT RUNY ZMARU

MOCNÉ JEST PROKLETÍ 

ZLO PRVOTNÍCH TVARŮ

OHAVNÉ ZNAMENÍ 

NAUZHIZ PRO NOUZI 

ALGIZ V SMRT PŘEVRACÍM

HAGALAZ PRO BOLEST

KDYŽ THURISAZ TĚ PORANÍ

HRŮZY TĚ STIHNOU, KDYŽ VYRYJI ZNAMENÍ, KRVÍ DŘEVO VYBARVÍM.
DO VĚTRU BOUŘÍ VOLÁM ZAKLÍNÁNÍ,
DUCHY RUN K TOBĚ VYPUSTÍM.
VE SNECH SLYŠÍŠ CHŘESTĚNÍ KOSTÍ, KDYŽ RODÍ SE OSUD TVÉHO PROKLETÍ. 
ZHYNE VŠE, MARNO JEST VŠE, JEN NICOTA TVOU DUŠI POHLTÍ.
NAUTHIZ BUDE ZŽÍRAT ROD TVŮJ NOUZÍ A STRAŠNÝM STRÁDÁNÍM. 
ALGIZ SE V TVŮJ HROB OBRÁTÍ, DO HELHEIMU PŘIVÁDÍ.
HAGALAZ ZASÁHNE SVÝM KRUPOBITÍM STATKY TVÉ A MYSL ROZVRÁTÍ. 
TRN THURISAZ SVOU MOCÍ DÁVNÝCH OBRŮ TĚ NENÁVRATNĚ PORANÍ. 

 

JAGAD

JAGAD

JAGAD 

Z HLUBIN NEKONEČNA 
PADLÁ MATKO ZEMĚ
ZROZENÁ ČERNOU LUNOU
PŘIJD MEZI NÁS 
STŘÍBRNOU MAGIÍ OŽIV NAŠE PLÉMĚ
MATKO BEZ TVÁŘE, SLYŠ JAGUTHŮ HLAS.

JAGAD 

JAGAD

TVÁ JE VĚCNOST ZEMĚ, NASÁKLÁ KRVÍ NAŠICH PŘEDKŮ 
TVÉ JSOU VODY SVĚTA, ČERNOTA NOCI DO ROZBŘESKU. 

VĚCNÁ LOVKYNĚ PRVOTNÍCH LESŮ,
VYVRŽENÁ Z ÚTROB ZEMĚ 

POMSTYCHTIVÁ KRÁLOVNO Z BAŽIN
OPŘEDENÁ STŘÍBREM A ŽELEZEM. 

HRŮZNÁ MATKO JAGUTHŮ 
VYSLYŠ VOLÁNÍ Z TEMNÝCH HVOZDŮ

PŘÍŠERNÁ BOHYNĚ 
PŘIJMI OBĚŤ ČERNÉHO KOVU. 

 

URDAR BRUNN

PŘEDENO OSUDU
V MOCNÝ WYRD TKAJÍ

V KOŘENECH YGGDRASILU
BEZ HLASU LKAJÍCÍ 

VŠEM ŽIVÝM BYTOSTEM 
VŠECH DEVÍTI SVĚTŮ

NAD URDINOU STUDNÍ 
VŠEM JEJICH DNY MĚŘÍ 

URD, SKULD,VERDANDI
MINULOST, PŘÍTOMNOST, MLŽNÁ BUDOUCNOSTI

URD, SKULD, VERDANDI
POŽEHNÁNÍ RODU SKRZE RUNY ŠTĚSTÍ 

Z KOTLE VĚDĚNÍ UTKANÁ PŘEDENA
V JEDNO KLUBKO OSUDU SE SPOJÍ 

V KRUH VRHÁM RUNY V KOSTECH RYTÉ, ÁSŮM I VANŮM! 

PŘEDENO OSUDU
V MOCNÝ WYRD TKAJÍ

V KOŘENECH YGGDRASILU
BEZ HLASU LKAJÍCÍ 

NAD URDINOU STUDNÍ 
VŠEM JEJICH DNY MĚŘÍ 

ČERNOBOH
 
Černoboh, smrt Kristu z Nazaretu!
 
Černoboh, smrt Jehova prohnilému! 
 
Černoboh, smrt Alláhu prokletému! 
 
Černoboh, smrt zvěrstvu církevnímu! 
 
Černoboh, smrt nádoru východnímu! 
 
Černoboh, smrt náboženství všemu! 
 
Vyhřeznut nechť nádor 
Rakovina Evropy
Návrat starých obyčejů 
Vystoupení z temnoty. 
 
Hrůzostrašné utrpení našich dávných předků! 
Kořeny zla, dodnes nás svírají! 
Potoky krve, umučení duší lidí.
Ve jménu Boha lži a utrpení. 
Rodná víra nikdy nezlomena! 
Vrací se nenávist Čerboboha.
 
Zřím hrůznou knihu, nechť bibli navždy spolkne les! 
 
Zřím listy koránu, zmítají se v plamenech! 
 
Zřím hnijící talmud, tonoucí ve vlastním hnisu! 
 
Zřím smrt všeho zla, jenž halilo mou rodnou zemi. 
 
Hailar Wodanar 
 
Hailar Freya 
 
Hailar Heimdal 
 
Hailar Sol 
 
Hailar Tyr 
 
Hailar Thor 
 
Hailar Vár
 
Hailar Njörd 
 
Hailar Freyr